مشتریان ما

  • شرکت مگاموتور از بزرگترین و مهمترین مشتریان این شرکت در زمینه تامین شاتون آهنگری شده(فورج ) و بوش دنده گیریبکس و اهرم کلاچ  خودرو شاهین می باشد.
  • شرکت ساپکو از مهمترین مشتریان این شرکت در زمینه تامین شاتون های آهنگری شده (فورج) می باشد.
  • شرکت صنایع ایجاد رزمیاران نیز از اصلی ترین و مهمترین مشتریان این شرکت در زمینه تامین شاتون آهنگری شده (فورج) برای بازار لوازم یدکی می باشد.
  • شرکت مهندسی روان فن آور نیز از مشتریان این شرکت در تامین شاتون آهنگری شده (فورج) می باشد.شرکت کرمان موتور و کرمان خودرو نیز ازمشتریان این شرکت در زمینه تامین شاتون خام و توپی های چرخ می باشند.